revisionDateYear

1999

15 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 15
  • Grens van het gebied de Reest waarop gebiedscoordinatie van toepassing is. (Dataset niet compleet)

  • Inventarisatie t.b.v. Evaluatie convenant verdrogingsbestrijding van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Actiekaart. (Peildatum 1-7-1999)

  • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (vlakobjecten).

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand dateert van 1999, maar is nog voor het grootste deel actueel. Wordt in 2014 geactualiseerd.

  • Waterschadegebied op grond van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen). N.B.: Langs de oevers van de Drentse Aa is gewerkt met een berekende zone van 200 meter.

  • Relatienotagebieden. De items uit de vorige versie zijn naar een landelijke norm ingedeeld waardoor items zijn verdwenen, aangepast of erbij gekomen.

  • Het LGN3-monitoringsbestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter. Dit bestand biedt de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik, die in de periode 1995-2000 hebben plaatsgevonden, op een eenvoudige en betrouwbare manier op te kunnen sporen.

  • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uitgangspunt bij de vervaardiging van de IKAW is dat er een verband bestaat tussen de bodemgesteldheid en activiteiten van mensen in het verleden, zoals bijvoorbeeld akkerbouw. Op grond daarvan is op de IKAW aangegeven hoe groot de kans is om bij de uitvoering van plannen op archeologische resten te stuiten.

  • Grens van het gebied Mars- en Westerstroom waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.