From 1 - 10 / 62
  • Gridded files of radar echo top heights over the Netherlands and surrounding area. Based on 15 radar scans by two radars in Herwijnen and Den Helder. Time interval is 5 minutes. See data set radar_tar_echotopheight_5min/1.0 for an archive that goes back to 2008.

  • 3D ozone fields: assimilated nadir ozone profiles from GOME and GOME-2 observations. The ozone profiles are developed within the ozone project of the CCI programme of ESA.

  • De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

  • Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, vigerend beleid. Ook de vervallen gebieden zijn in dit bestand opgenomen. Aantal gebieden zijn t.o.v. 2008 aangepast n.a.v. besluit aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij, correctieve herziening; vastgesteld door PS op 1 juli 2011. Bij PS-besluit van 20 september 2013 is de zuidoostelijke begrenzing van het gebied 348 gewijzigd. De wijziging was noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van Raad van State dd. 27 maart 2013.

  • Geluidcontouren Lden vanwege de provinciale wegen Noord-Brabant. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011. Niet alleen worden de geluidcontouren weergegeven welke geheel of gedeeltelijk voldoen aan de criteria van de 2e tranche van de EU-richtlijn omgevingslawaai weergegeven (zoals gepubliceerd in de staatscourant nr. 19267 d.d. 3 december 2010 maar ook de overige provinciale wegen worden weergegeven.

  • Deze dataset bevat de primaire ontgrondingen in de provincie Groningen, waarbij industrie- en/of ophoogzand wordt gewonnen.

  • Dit bestand is gemaakt voor de Leefstijlen Atlas. De toeristische bezoekers van de Provincie Noord-Holland zijn ingedeeld in 7 zogenaamde leefstijlen per regio. De 7 zogenaamde leefstijlen variëren van 'creatief en inspirerend rood' tot 'rustig groen'.

  • Deze kaart toont het aantal sterren dat 's nachts in het zenit te zien is

  • Geluidcontouren Lnight vanwege de provinciale wegen Noord-Brabant. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2011. Niet alleen worden de geluidcontouren weergegeven welke geheel of gedeeltelijk voldoen aan de criteria van de 2e tranche van de EU-richtlijn omgevingslawaai weergegeven (zoals gepubliceerd in de staatscourant nr. 19267 d.d. 3 december 2010 maar ook de overige provinciale wegen worden weergegeven.

  • Bestand komt uit het landelijk register voor grondwateronttrekkingen en -infiltraties (LGR). Dit is het bestand met registraties, d.w.z. infiltraties waarvan de hoeveelheden onttrokken water bijgehouden worden. Dit bestand bevat uitsluitend de locaties waar de Provincie Fryslan bevoegd gezag is.