From 1 - 10 / 23
 • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

 • Vaarwegennetwerk van Fryslân met beheerattributen en diverse klasse-indelingen.

 • Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

 • Categories  

  INSPIRE discovery service (CSW) van het Nationaal Georegister.

 • Inventarisatie van States en Stinzen in de provincie Fryslan.

 • Dit bestand bevat borgterreinen en landgoederen gelegen binnen de provincie Groningen. In Groningen hebben ca 200 borgen gestaan, een klein aantal borgen bestaat nog. De borgen waren aanvankelijk de versterkte steenhuizen van de landadel van Groningen, later groeiden ze uit tot buitenhuizen met soms een uitgestrekt landgoed. Het merendeel van de borgen is afgebroken. Van de borgterreinen is beschreven de naam en de al dan niet zichtbare terreinelementen. Als bron is daarbij gebruik gemaakt van het bestand ‘verborgen terreinen’ een inventarisatie van Landschapsbeheer Groningen. Naast borgterreinen zijn ook nieuwe landgoederen onderdeel van de inventarisatie.

 • Het gezoneerd NS spoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van vastgesteld geluidsproductieplafond en is maximaal 400 meter breed.

 • Spitvakken Nbwet vergunning in Oosterschelde

 • Het gezoneerd sloespoor bestand is wettelijke begrenzing op grond van het vastgestelde geluidsproductieplafond en is maximaal 200 meter breed.

 • Dit bestand bevat de huidige / oude situatie bij de bochtafsnijding de Schie, zoals in het kader op de verordeningskaart is weergegeven.