publicationDateYear

1989

1 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
publicationDateYears
From 1 - 1 / 1
  • Dit databestand geeft informatie over de meetplots die de Provincie Noord-Holland jaarlijks laat inventariseren op onder andere weidevogels. In de bijgevoegde veldwerkverslagen (vanaf 2018) staat welk soorten waar en wanneer zijn geteld. Deze informatie is noodzakelijk om goede bewerkingen te kunnen doen.