publicationDateYear

1988

1 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 1 / 1
  • In dit databestand worden de resultaten van het provinciale weidevogelmeetnet gedeeld. Bij dit bestand hoort ook een overzicht van de meetplots. Om de gegevens goed te kunnen gebruiken is het gebruik van de veldwerkverslagen noodzakelijk. Tot en met 2016 werden de totalen per soort in een plot genoteerd. Vanaf 2017 worden alle losse territoria genoteerd.