From 1 - 10 / 39
  • Met deze API is het mogelijk om gegevens uit de Kadastrale kaart dataset te downloaden. Deze gegevens zijn te downloaden voor gebruik in eigen GIS-software. De gegevens zijn als extract in GML formaat te downloaden.

  • Hoogte van de rijkswegen en provinciale wegen in meters ten opzichte van NAP. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Het bestand CBSpostcode4 bevat statistische gegevens naar numeriek deel van een postcode (1234). In juni 2023 zijn gegevens over de jaren 2019, 2020 en 2021 aangevuld, het jaar 2022 is toegevoegd. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid voor over beschikbaar. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2023/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2022-2021-2020-2019

  • Actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte en bewerkte vorm. In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase voor breedtebeperkingen.......

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase wordt de aanwezigheid van geleiderails in de middenberm vastgelegd. Dit wordt bepaald voor de verkeersveiligheid. Hoe smaller de middenberm, hoe gemakkelijker een voertuig op de verkeerde weghelft kan geraken, met alle gevolgen van dien. Daarbij is het ook van belang om te inventariseren of in de middenberm andere obstakels aanwezig zijn, zoals geleiderails, greppels of andere objecten die kunnen voorkomen dat voertuigen op de verkeerde weghelft kunnen komen. Indien er geleiderails aanwezig zijn in de middenberm dan wordt op dit op plek niet de breedte van de middenberm bepaald. De wegen met een geleiderail in de middenberm zijn immers al beschermd. Geleiderails in de middenberm worden bepaald voor wegen met maximum snelheid van 70 km/h en hoger en de wegen moeten gescheiden rijbanen hebben.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase......

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerkendatabase worden de hoogtebeperkingen van alle wegen in het NWB weergegeven voor zover deze zijn aangegeven in het verkeersbordenbestand. Hoogtebeperkingen komen vaak voor bij viaducten, treinonderdoorgangen, gebouwen en bijvoorbeeld parkeergarages. Parkeergarages en ingangen naar parkeergarages maken vaak geen onderdeel uit van het NWB omdat het privégebouwen en privéwegen betreft.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerken database zijn de locaties van scholen en schoolzones vastgelegd. Op dit moment gaat het nog om een POC. Er is in december 2022 een proef gestart in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meijerijstad waarbij informatie over meer dan 500 scholen en schoolzones wordt getoond in de (navigatie)systemen van Flitsmeister, Waze, Locatienet en ANWB Onderweg. Tevens worden de schooltijden, vakanties en studiedagen geleverd aan deze serviceproviders. De serviceproviders bepalen zelf hoe en of ze deze informatie gaan verwerken in hun navigatiesystemen. Dat kan bijvoorbeeld een waarschuwing zijn of het vermijden van een deel van de route. Dit betekent dat er voor 5 gemeenten in Nederland schoolzones zijn vastgelegd. Het doel hiervan is om informatie te leveren aan serviceproviders. In de wegkenmerkendatabase komen de schooltijden, vakanties en studiedagen niet voor. Dit is iets waar de serviceproviders mee aan de gang gaan. De wegkenmerkendatabase bevat alleen de statische gegevens. Lang niet elke school heeft ook een schoolzone. En er zijn ook scholen die een schoolstraat hebben in plaats van een schoolzone. Een schoolstraat wil zeggen dat de straat volledig is afgezet tijdens de openingstijd en de sluitingstijd van de school. Autoverkeer is dan niet mogelijk. Ook deze schoolstraten zijn weergegeven in de wegkenmerkendatabase.

  • De wegkenmerkendatabase is een verzameling van databases met elk een relevant wegkenmerk dat gekoppeld kan worden aan het nationaal wegenbestand (NWB). Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig. In deze wegkenmerken database......