protocol

OGC:WFS

4115 record(s)
 
Contact for the resource
Keywords
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 4115
  • Binnen de provincie Gelderland is er één faunabeheereenheid. Het werkgebied van Faunabeheereenheid Gelderland omvat het hele grondgebied van de provincie Gelderland, met uitzondering van Kroondomein Het Loo. De faunabeheereenheid heeft tot taak: het coördineren van de uitvoering van het faunabeheerplan en het adviseren van Gedeputeerde Staten over faunabeleid. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Exclusieve Economische Zone van Nederland

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De provincie Fryslân heeft geluidskaarten laten opstellen. Met behulp van geavanceerde rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor woningen, gebouwen met een onderwijs of gezondheidsfunctie en stiltegebieden. Cijfermatig is een onderscheid gemaakt tussen de wegen die verplicht moeten worden onderzocht (provinciale wegen met 3 miljoen of meer voertuigpassages) en alle provinciale wegen. Het onderhavige bestand betreft de geluidscontouren-nacht.

  • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Bestand bevat de 47 Bkl-contouren rond de kleinere vliegvelden Drachten en Ameland.

  • De database TransitieVisieWarmte geeft per gemeente inzicht in de beoogde acties volgens de TVW. Voor ieder gemeentelijk plan (de beoogde actie voor de warmtetransitie) krijg je onder andere zicht op de start- en eindjaren waarbinnen het plan wordt uitgevoerd. Ook krijg je zicht op de beoogde installaties, infrastructuur en energiebronnen voor het gewenste eindbeeld. Je krijgt hierdoor een beeld van de gemeentelijke visie om de grote opgave naar een aardgasvrije warmtevoorziening aan te pakken.

  • Deze webservice bevat het gereserveerde en beschikbare stikstofruimte in de rijks- en provinciale stikstofbanken van AERIUS Register.