From 1 - 10 / 807
 • Lodinggegevens van de Hydrografische Opnemingsvaartuigen worden digitaal opgeslagen in de database van de Hydrografische Dienst. Deze database geeft een actueel beeld van de waterdiepten binnen het Nederlandse Continentaal Plat dieper dan 10 m LAT. LAT is ‘Lowest Astronomical Tide’.

 • Categories  

  Dit is de Web Coverage Service van Nederlands deel van de Noordzee ondieper dan 10 m LAT, tot een 10 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Zeevaartgeulen, IJsselmeer, Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

 • Categories  

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met minimaal 10 hoogtemetingen per vierkante meter. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig met een laserstraal het aardoppervlak aftast. Het huidige AHN is versie 4. Deze versie is ingewonnen over de jaren 2020, 2021 en 2022. Voor meer informatie over het AHN zie https://ahn.nl. In deze WCS zijn de AHN rasterbestanden met een resolutie van 0,5 meter opgenomen. Hierin is een onderscheid tussen het DTM en het DSM gemaakt. Het DTM is bedoeld als maaiveldbestand, waarbij alle punten geclassificeerd als 'maaiveld' tot een raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Het DSM is bedoeld als ruw bestand, waarbij alle punten behalve die geclassificeerd als 'water' tot een raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode.

 • Categories  

  Dit is de Web Coverage Service van tot 1 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van de binnenwateren Van de grens met Duitsland tot de basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie van de Noordzee.

 • Hoogtebestand kust en zandmotor - AHN4 DSM 2m grid

 • Hoogtebestand kust - AHN4 DSM 2m grid 2021

 • Hoogtebestand kust - AHN4 DTM 5m grid 2021

 • Hoogtebestand zandmotor 2m 2021 DSM - AHN4 DSM 2m grid

 • Hoogtebestand Westerschelde - AHN4 DTM 2m grid