License

INSPIRE_Directive_Article13_1f

1 record(s)
 
License
Type of resources
Categories
publicationDateYears
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Ligging en dieraantallen van alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (EZ) bekende agrarische bedrijven in Nederland die agrarisch actief zijn op 1 april van een bepaald jaar en voorkomen in de landbouwtelling danwel de gecombineerde opgave GDI van dat jaar. Het bestand bevat informatie over het type bedrijf, de ligging van nevenvestigingen, en dieraantallen. Bedrijven in het buitenland welke wel grond hebben in Nederland hebben ook een geografische punt gekregen. De ligging van dit punt is het middelpunt van het grootste perceel dat ze op 1 april van het betreffende jaar in gebruik hebben in Nederland.