From 1 - 10 / 2230
  • Deze dataset bevat de locaties van alle pleziervaart ligplaatsen binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een ligplaatsnummer. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Locaties van Guldenklinkers

  • Deze dataset bevat de locaties van alle parkeermeters binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID, nummer, parkeersector, locatie omschrijving, tarief en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Deze dataset bevat de kunstwerken die beheerd worden door de gemeente Albrandswaard. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Atlas voor kaarten over het warmte gebruik (industrie, glastuinbouw en huishoudens) en potentieel kaarten voor de productie van duurzame warmte en de aanwezigheid van nog niet benutte restwarmte.

  • Atlas voor kaarten over het warmte gebruik (industrie, glastuinbouw en huishoudens) en potentieel kaarten voor de productie van duurzame warmte en de aanwezigheid van nog niet benutte restwarmte.

  • Deze dataset bevat de locaties van alle strooiroutes binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een prioritering. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • In deze dataset zijn de lichtmasten ontsloten die in beheer zijn bij de gemeente Albrandswaard. De dataset wordt dagelijks ververst.

  • De dataset bevat de gebiedsindelingsgrenzen van de gemeente Nijmegen. Het betreft: -Gemeentegrens -Woonplaatsgrenzen -Stadsdeelgrenzen -Wijkgrenzen

  • Informatiepagina voor het gebruik van webservices voor het ontsluiten van tijd- en meetreeksgegevens