License

CC BY-NC

2 record(s)
 
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    In opdracht van de aan het samenwerkingsverband Beeldmateriaal deelnemende overheden wordt jaarlijks gedurende de zomermaanden een landsdekkende luchtfoto geproduceerd. Met ingang van de jaargang 2016 wordt dit product via PDOK als open data beschikbaar gesteld. Deze luchtfoto heeft een resolutie van 25 centimeter. De resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 25 bij 25 centimeter. Met ingang van de jaargang 2021 stelt het samenwerkingsverband, naast de bovengenoemde luchtfoto, ook het beeldmateriaal dat in het voorjaar wordt ingewonnen als open data beschikbaar. Dit betreft luchtfoto’s met een Hoge Resolutie (HR) van 7,5 centimeter. Al kort na de inwinning wordt op tijdelijke basis een ‘quick’ variant aangeboden; dit beeldmateriaal voldoet nog niet aan alle gestelde eisen (o.a. ten aanzien van geometrie, radiometrie en de aansluiting op aangrenzende beelden), maar is al wel bruikbaar als kijkplaatje en ter oriëntatie. Het definitieve product wordt beschikbaar gesteld zodra het volledige productieproces is doorlopen en de kwaliteitscontrole positief is afgesloten. Dit product vervangt de ‘quick’ variant. De beschikbare producten betreffen de zogenoemde orthofotomozaïeken. Deze zijn samengesteld uit de centrale gedeelten van de individuele luchtfoto’s. Hierdoor wordt de omvalling van hoge objecten in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken van de 25 centimeter luchtfoto worden zowel als een kleurenfoto (Rood Groen Blauw) als in een InfraRood -versie aangeboden; voor de 7,5 centimeter luchtfoto geldt dat deze alleen in een kleuren-versie (RGB) beschikbaar is. Binnen de webservices wordt een aantal lagen aangeboden, te weten: • Luchtfoto (jaar) Quick Ortho 8cm RGB (tijdelijke versie); • Luchtfoto (jaar) Ortho 8cm RGB (definitieve versie); • Luchtfoto Actueel Ortho 8cm RGB • Luchtfoto (jaar) Quick Ortho 25cm RGB (tijdelijke versie); • Luchtfoto (jaar) Ortho 25m RGB (definitieve versie); • Luchtfoto Actueel Ortho 25cm RGB; De diverse lagen worden gaandeweg het lopende jaar gevuld. De lagen Actueel_ortho25 en Actueel_ortho25[IR] verwijzen altijd naar de dataset van de meest recente landsdekkende jaargang van de 25 centimeter luchtfoto. De laag Actueel_orthoHR verwijst altijd naar de dataset van de meest recente landsdekkende jaargang van de 7,5 centimeter luchtfoto. Jaarlijks worden nieuwe lagen toegevoegd. Er worden maximaal 5 jaargangen weergegeven. PDOK biedt het open data beeldmateriaal aan in de vorm van webservices. Het samenwerkingsverband biedt via opendata.beeldmateriaal.nl de mogelijkheid om data in de vorm van fysieke leveringen (downloads) te verkrijgen. Informatie over de voortgang van de productie van het lopende jaar vind je op beeldmateriaal.nl.

  • Categories  

    De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend. Binnen de service worden een aantal lagen aangeboden, te weten (jaar)_ortho25IR (maximaal 5 jaargangen) en een laag Actueel_ortho25IR. (jaar)_ortho25IR wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25IR verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat (jaar)_ortho25IR landsdekkend is gevuld zal de laag Actueel_ortho25IR naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag (jaar)_ortho25IR bijkomen.