From 1 - 10 / 334
 • Binnen de provincie Gelderland is er één faunabeheereenheid. Het werkgebied van Faunabeheereenheid Gelderland omvat het hele grondgebied van de provincie Gelderland, met uitzondering van Kroondomein Het Loo. De faunabeheereenheid heeft tot taak: het coördineren van de uitvoering van het faunabeheerplan en het adviseren van Gedeputeerde Staten over faunabeleid. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

 • Het veen in het natuurgebied van het Internationale Natuurpark Bourtanger Moor - Bargerveen stopt niet bij de landsgrens. Het project Grenzeloos Veen wil het volledige Natuurpark grenzeloos laten zijn door het een uniform, samenhangend natuurgebied te maken. Het gebied is immers het hart van het voorheen grootste aaneengesloten hoogveen gebied van Midden-Europa.

 • Vlakgericht bestand van de exacte grenzen van de 29 omgevingsdiensten (uitvoeringsorganen onder verlengd lokaal bestuur) per 2021.

 • Categories  

  Amplitude van het getij: 1) verschil tussen NLLAT2018 en NLGEO2018 2) verschil tussen NLLAT2018 en GRS80 ellipsoïde 3) verschil tussen NLGEO2018 en GRS80 ellipsoïde

 • Categories  

  Amplitude van het getij: 1) verschil tussen NLLAT2018 en NLGEO2018 2) verschil tussen NLLAT2018 en GRS80 ellipsoïde 3) verschil tussen NLGEO2018 en GRS80 ellipsoïde

 • Werkingsgebieden & beperkingengebieden Omgevingswet waterschap Hunze en Aa's. Werkingsgebieden zijn de locaties die aan de verschillende regels uit de Waterschapsverordening Hunze en Aa's zijn gekoppeld en kunnen elkaar overlappen. De werkingsgebieden zijn beschikbaar tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en zijn gebaseerd op de situatie van 1 oktober 2021.

 • Overzicht van huidige en voormalige trein- en tramsporen in Drenthe.

 • Het waterschapsbestuur stelt voor de oppervlaktewaterlichamen aangewezen in het peilbesluitgebied een of meer peilbesluiten vast. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

 • Gebruik van de ondergrond voor energievoorziening. Bestand is onderdeel van kaart 1 uit de Strategie Bodem en Ondergrond 2021.

 • Begrenzing rayons beheer en onderhoud (VVW)