Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) WMS

De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2007-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS.

Identificatie info

Identificatie informatie

Service Identificatie (19119)

Citatie

Datum(creation)
2012-03-27

distributeur

Voorbeeldweergave
Trefwoorden
infoMapAccessService
Gemet
BosGrondverwerving/grondzakenLandbouwLandschapNatuurRecreatieWettelijke begrenzing (beleid)Kadastrale grenzen
Gebruiksbeperkingen
Geen gebruiksbeperkingen

Juridische restricties

Overige beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
Overige beperkingen
Geen beperkingen

Dekking

Ruimtelijke elementen
50.7539 , 7.21097 53.4658 , 3.37087

Distributie

Digitale leverings opties

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie

Citatie

Datum(publication)

Over de metadata

Over de metadata