Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007): begrenzing, verwerving en inrichting EHS

De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. Het is het gezamenlijke vertrekpunt van LNV en de provincies van de stand van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) bij de start op 1 januari 2007. De NOK2007-kaart bestaat uit drie onderdelen: voortgang van de EHS, voortgang van RodS en eigendommen van BBL buiten de begrenzingen van EHS en RodS. Er zijn in hoofdlijn 2 instrumenten om de EHS te realiseren. 1: Percelen worden aangekocht (meestal door DLG) en ingericht. Deze percelen levert DLG door aan een terreinbeheerder. Het moment van doorlevering kan voor of na de inrichting zijn. En 2: Particulier natuurbeheer. De informatie uit beide lijnen is op kaart gezet. Voor meer informatie: zie het rapport 'Eindrapportage Nulmeting op Kaart (NOK) - november 2009' op http://edepot.wur.nl/352983

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( publicatie )
Identifier van de bron
f81a22cc-24b2-4469-b051-9ff0f048d56f

Voorbeeldweergave
 • thumbnail
Gemet
 • Bos
 • Grondverwerving/grondzaken
 • Landbouw
 • Landschap
 • Natuur
 • Recreatie
 • Wettelijke begrenzing (beleid)
 • Kadastrale grenzen

Juridische restricties

Onderwerp
 • natuur en milieu
 • planning kadaster

Dekking

N
S
E
W
Geografische identifier
Nederland

Verticale dekking

Verticale CRS

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum

Compleetheid

Compleetheid

Compleetheid

Herkomst

Processtap

Processtap

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
9e3fac5c-1472-42d1-9727-49e382a75571