Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) WMS

In de CultGIS-bestanden is informatie vastgelegd over cultuurhistorische objecten in het landelijk gebied. Deze gegevens zijn van groot belang voor de integratie van cultuurhistorie in bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming. CultGIS bestaat uit een set geodatabastanden (met CultGIS-elementen, (deel)landschappen en cultuurhistorische regio's), verschillende foto's en beschrijvende documenten.

Identificatie info

Identificatie informatie

Service Identificatie (19119)

Citatie

Datum(creation)
2013-03-14

distributeur

Voorbeeldweergave
Land coverBodemgebruikinfoMapAccessService
Trefwoorden
infoMapAccessService
Gebruiksbeperkingen
Geen gebruiksbeperkingen

Juridische restricties

Overige beperkingen
Geen beperkingen
Overige beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl

Dekking

Ruimtelijke elementen
50.736 , 7.242 53.506 , 3.257

Distributie

Digitale leverings opties

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie

Citatie

Datum

Over de metadata

Over de metadata