Overzicht rivierkaarten 1e druk serie1

Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( creatie )
Identifier van de bron
42007377-ae7b-4100-8240-e9ad08dbbd7b

Beheer informatie

Voorbeeldweergave
Trefwoorden
  • topografie
  • winterbed
  • zomerbed
  • rivier

Gebruik/Toepassing

contactpunt

Juridische restricties

Veiligheidsrestricties

Samenhangende datasets

Citatie

Datum
Onderwerp
  • grenzen

Dekking

N
S
E
W
Geografische identifier
Nederland

Verticale dekking

Verticale CRS

Distributie

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum

Compleetheid

Compleetheid

Herkomst

Processtap

contactpunt

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Referentiesysteem
EPSG / 5709

Content

gmd:contentInfo

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
42007377-ae7b-4100-8240-e9ad08dbbd7b