Luchtfoto 2016 10cm RGB

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. . In 2016 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. De beelden in de Quick_Ortho10 webservice zijn een tijdelijk product en geometrisch van voldoende niveau (afwijkingen op paspunten kleiner dan 1,0 meter). Deze beelden komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.

Identificatie info

Data identificatie

CI Citatie

Titel
Luchtfoto 2016 10cm RGB
Alternatieve titel
Landelijke Voorziening Beeldmateriaal: Hoge resolutie Orthofoto's 2016
Datum ( publicatie )
Identifier
2482250f-3b00-4439-9f93-f3118229b013

Samenvatting
De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. . In 2016 is er, naast de definitieve webservice Ortho10, ook een webservice Quick_Ortho10. De beelden in de Quick_Ortho10 webservice zijn een tijdelijk product en geometrisch van voldoende niveau (afwijkingen op paspunten kleiner dan 1,0 meter). Deze beelden komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.
Doel van vervaardiging
Landsdekkende orthofotomozaïekkaart
Voorbeeldweergave
 • thumbnail
Trefwoorden
 • Landelijke voorziening beeldmateriaal
 • LVB
 • Beeldmateriaal
 • Luchtbeelden
 • Luchtfoto
 • Orthofoto
 • Ortho
 • Ortho10
 • Orthofotomozaïek
 • Orthofotomozaiek
 • Mozaïek
 • Mozaiek
 • Hoge resolutie
 • HR

Gebruik/Toepassing

Potentieel gebruik
De orthomozaïeken zijn vanwege hun geometrische kwaliteit geschikt om als basis te dienen voor karteerdoeleinden in CAD- en GIS-systemen; zie echter de gebruiksbeperkingen. Ook zijn ze te gebruiken als illustratiemateriaal, of als basis voor een locatie-aanduiding.
Door de gebruiker aangegeven gebruiksbeperkingen
Hoge bebouwing is niet voor vertekening gecorrigeerd en ligt geometrisch onjuist.

Legale beperkingen

Overige beperkingen

De hoge resolutie orthofoto's zijn alleen toegankelijk voor de deelnemende partijen. Een overzicht van de deelnemende partijen wordt gegeven op http://beeldmateriaal.nl/common-nlm/over-beeldmateriaal.html

Veiligheidsrestricties

Toelichting
Gebruiksbeperkingen
Hoge bebouwing is niet voor vertekening gecorrigeerd en ligt geometrisch onjuist.

MD_Geaggregeerde Informatie

CI Citatie

Datum
Afstand
0.10
Onderwerp
 • referentie materiaal aardbedekking

Dekking Bereik

Omschrijving
Opnameperiode 2016
N
S
E
W
Geografische identifier
Nederland

Verticale dekking

gml:verticalCS

gml:verticalDatum

Aanvullende informatie

http://beeldmateriaal.nl http://beeldmateriaal.nl/common-nlm/downloads.html

Distributie

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteits indicatie

CI Citatie

Titel
Besteksvoorwaarden en overige documentatie
Alternatieve titel

http://beeldmateriaal.nl/common-nlm/downloads.html

Datum ( publicatie )
Verklaring
Data conform specificatie
Indicatie van conformiteit met de specificatie
true

Compleetheid

Compleetheid

Compleetheid

Lineage

Algemene beschrijving herkomst
Ontstaan uit in principe de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De kleurweergave kan over het land verschillen tengevolge van de verspreide opnamedatum en opnametijd.

Processtap

Omschrijving
Inwinnen luchtfotografie.
Datum uitgevoerde bewerking

Processtap

Omschrijving
De luchtopnamen wordt o.b.v. aerotriangulatie en blokvereffeningsresultaten met gebruikmaking van een digitaal terreinmodel verwerkt tot orthofoto's.
Datum uitgevoerde bewerking

Processtap

Omschrijving
De orthofoto's worden via mozaïeksoftware tot orthomozaïeken verwerkt, waarbij kleurbalancering wordt uitgevoerd.
Datum uitgevoerde bewerking

Processtap

Omschrijving
Kwaliteitscontrole.
Datum uitgevoerde bewerking

beheerder

Processtap

Omschrijving
Opname in Landelijke voorziening beeldmateriaal.
Datum uitgevoerde bewerking

beheerder

Processtap

Referentie systeem

Referentiesysteem identifier
EPSG / 28992

Over de metadata

Over de metadata

Metadata ID
3d45a845-fcfd-47cc-94e9-9b467c61e812 metadataInXML
Metadata datum
Metadata standaard naam
ISO 19115
Metadata standaard versie
Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie 1.2.

contactpunt