Zeegraskartering

De Zeegras-database bevat de volgende gegevens: gebiedsgegevens, jaar van inwinning, bedekkingspercentages van Groot zeegras (ZOSMAR), bedekkingspercentages van Klein zeegras (ZOSNOL), bedekkingspercentages van Snavelruppia (RUPMAR), de opgetelde biomassa zeegrassen Zie verder de metadata bijsluiter: https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Metadatabijsluiter%20bij%20de%20zeegrasdata%20in%20de%20geodatabase_tcm174-359693_tcm21-18134.pdf

Identificatie info

Data identificatie

Citatie

Datum ( creatie )
Identifier van de bron
095fc70b-11c3-4cb5-82da-454503fc7a13

Beheer informatie

Voorbeeldweergave
  • thumbnail
  • MWTL
Trefwoorden
  • Ruppia
  • Zostera
  • Snavelruppia
  • Klein zeegras

Gebruik/Toepassing

contactpunt

Juridische restricties

Veiligheidsrestricties

Samenhangende datasets

Citatie

Datum
Onderwerp
  • natuur en milieu
  • biota

Dekking

N
S
E
W
Geografische identifier
Nederland

Verticale dekking

Verticale CRS

Distributie

Distributie

Distributie formaat

Distributeur

Digitale leverings opties

Online bronnen

Kwaliteit

Data kwaliteit

Conformiteitindicatie met de specificatie

Citatie

Datum ( publicatie )

Compleetheid

Compleetheid

Herkomst

Referentie systeem

Referentiesysteem
EPSG / 28992

Referentiesysteem
EPSG / 5709

Content

gmd:contentInfo

Over de metadata

Over de metadata

Metadata unieke identifier
095fc70b-11c3-4cb5-82da-454503fc7a13

Alternatieve taal